Brood & spelen

In het voorjaar van 2018 deed de Rijksbouwmeester de volgende oproep:
De prijsvraag Brood en Spelen doet een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren: Ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland.

Medeontwerper Lisanne Mosterd en ik hebben als dochters van een groenteboer en fruitteler geleerd hoe we moeten vegen. Op de Design Academy hebben wij geleerd om buiten de gebaande paden te denken. Wat als we dit nou combineren…

Na inschrijving als identiteit ontwerpers hebben wij ons aangesloten bij Landgoed Grootstal gelegen aan de Zuidflank van Nijmegen. Het gegeven van vernieuwing van de landbouw op de rand van stad en platteland haalde ons over de streep.

Met een multidisciplinaire groep van o.a. een landgoedbeheerder, een stedenbouwkundige, landschapsarchitecten, een strateeg en geograaf zijn er verschillende inspirerende brainstormsessies geweest met als resultaat:

De Zuidflank: Landgoed als aanjager van transitie
› Broedplaats voor lokaal ondernemerschap

De Zuidflank, een overgangsgebied in Nijmegen, inrichten als experimenterend Living Lab op het snijvlak van ecologie, sociologie en economie. Doel: een meervoudige systeembenadering en verbindende projecten t.b.v. voedselproductie introduceren die ook elders toepasbaar en opschaalbaar zijn, in co-creatie met grondeigenaren, boeren, stedelingen, ondernemers, creatieven en (kennis)instellingen.

Onze rol als ontwerpers en als ervaringsdeskundige was deelnemen aan de brainstormsessies, aandragen van vernieuwende concepten en structureren van het in te sturen concept in overzichtelijke PDF’s.

samengewerkt met

Lisanne Mosterd

Category

brainstormsessies, concept ontwikkeling